Редакційна колегіяГоловний редактор – Омельянчик Л.О., д.фарм.н., професор Запорізького національного університету.

Відповідальний редактор – Бессонова В.П., д.б.н., професор Дніпропетровського державного аграрного університету.

 

Члени редколегії: