ГоловнаПитання біоіндикації та екології

періодичне наукове видання

Наукове видання публікує наукові статті з проблем індикації забруднення навколишнього середовища, антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ, медико-екологічних проблем, охорони природи та раціонального природокористування.

Може бути корисним екологам, ґрунтознавцям, ботанікам, зоологам, спеціалістам у галузі охорони довкілля.

Засновник видання: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»

Рік заснування:1999

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15440-4012 Р від 19.06.2009 р

Мови видання: українська, російська.

Періодичність: 2-3 випусків на рік;

Обсяг: 12 друк. арк..;

Формат: А-5.

Відповідно до вимог ВАК України усі електронні версії статей оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету.